Apply Now!

Job Vacancy

 

 

                                          주식회사 티맥을 이끌어갈 인재를 상시 모집하오니, 많은 참여 바랍니다. 

                                                             지원분야 : 설계 

​                                                             지원대상 : 고졸이상, 신입, 경력 모두 환영

지원서 :  job@tmec-sys.com

Contact us

TMEC-SYS.COM 티맥시스

TMEC© 2020  I  Terms of Use  I  Privacy policy I  Disclaimer

 

Room 1037, LS-ro 122, Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea  (14118)

 

Chemical Dosing System​ Chemical Injection Package HỆ THỐNG CHÂM HÓA CHẤT  HỆ THỐNG ĐỊNH LƯỢNG HÓA CHẤT