top of page

Ia mesti dengan TMEC-SYS

Pelanggan   Pasaran

Gas minyak

Petrokimia

Kilang penapisan

Tenaga

Tenaga yang boleh diperbaharui

Makanan

Kilang farmaseutikal

반도체

Ladang Pintar & Biojisim

Hubungi Kami

TMEC-SYS.COM Tmaxis

bottom of page