top of page

Sistem Modul No.1 Global

Pakar Kejuruteraan

,

WAWASAN 2040

MISI

SALING MENGHORMATI / MENGHARGAI / TANGGUNGJAWAB

Untuk Menyediakan Kejuruteraan dan Perdagangan yang paling kompetitif

Untuk mewujudkan pelbagai perkongsian

Untuk Memaksimumkan kepuasan pelanggan

Untuk Mengejar "Kebebasan dan Tanggungjawab" apabila anda bekerja

Untuk melatih satu sama lain apa yang anda alami

Untuk mempunyai hati yang hangat kepada rakan sekerja anda

MATLAMAT

Matlamat Kualitatif

,

Dinamakan sebagai Sub-vendor Kelas Pertama

Dinamakan sebagai saluran Komunikasi pertama

Matlamat Kuantitatif

,

Gandakan Perniagaan setiap tahun

Tidak. 1 Rakan Niaga Tempatan di dunia

HALA TUJU STRATEGIK

 

Kreativiti

 

Perkongsian

 

Orang Hebat

Bebas

Unit perniagaan

 

Keperluan Pelanggan

 

Komunikasi

 

Kerja Bijak

NILAI TERAS

KERJA BERPASUKAN & KEPELBAGAIAN

bottom of page